MŮJ PROFIL


f. a. šípek
městečko plné píšťal a pedálů
měsíci - varhaníku
na klávese po slepu
vyhmátni lidskou píseň

Jsem vyučen v oboru mechanik klávesových nástrojů a truhlář pro bývalý podnik Československé hudební nástroje – Varhany Krnov, kde jsem byl zaměstnán od roku 1983. Seznamoval jsem se s celkovým procesem vzniku a stavby píšťalových varhan, přebíral zkušenosti od starších zaměstnanců a později si doplnil úplné středoškolské vzdělání v oboru dřevozpracujícího průmyslu.

Od roku 1987 jsem začal spolupracovat se staršími kolegy na sálových novostavbách varhan do koncertních sálů a kostelů: Palác kultury v Alma – Atě (Kaz), koncertní sál na Jaltě (Krym), Sál Pekingské filharmonie v Pekingu (China), Svazový koncertní sál Černovcy (Uk), Sala de Concierto Dolores v Santiagu de Cuba (Cuba), koncertní sál oblastní filharmonie Chmelnickij (Uk), kostel sv. Egida v Klagenfurthu (A), do českých a slovenských kostelů v Zubří, Zašové, Kuželově, Dolním Němčí, Kremnici. Postupně jsem začal působit na pracovišti stavby varhan jako vedoucí montážních skupin. Zůčastnil jsem se mnoha generálních obnov, rekonstrukcí a staveb nových nástrojů všech koncepcí a to od malých typu UNIT, až po velké koncertní varhany doma i v zahraničí. Mezi další novostavby varhan patří například varhany v kostele San Lorenzo v Callian (Itálie), Maria immaculata v Hirschhornu (SRN), Presbytarian church v Seoulu – Kyung Sing (Korea), Ostravské konzervatoři (CR).

V roce 1998 jsem vedl obnovu a stěhování koncertních varhan ve městě Omsk (Ru) z pravoslavného kostela, který sloužil jako koncertní síň do nově zrekonstruovaného varhanního sálu. V letech 1998 – 1999 jsem byl pověřen vést generální rekonstrukci a vestavbu varhan do soukromého auditoria v Rimstingu u Chiemsee (SRN).

V roce 2000 jsem od firmy Rieger-Kloss odešel a začal soukromě spolupracovat na rekonstrukcích a novostavbách rozličných nástrojů např. katolických kostelech v Kluczborku (PL), Zabrze (PL), Ostravě – Vítkovicích, instaloval jsem cvičné varhany na Rektorátu Katolické univerzity v Ružomberoku. V roce 2006 jsem pracoval pro firmu IMN Organeros Murchante na novostavbách a obnovách varhan ve Španělsku – Madridu (San Guines), Olite, Portugalette. V současné době se nadále zabývám rekonstrukcema a obnovou varhan doma i v zahraničí.

REFERENCE STAVBY A RENOVACE VARHAN


Eca.v. Trenčín